Wat doet het natuurcentrum zelf aan duurzaamheid?

Natuurcentrum Arnhem richt zich op een duurzame bedrijfsvoering. Dit willen we ook zoveel mogelijk voor onze bezoekers zichtbaar maken. De ecologische boerderijen zijn daar een voorbeeld van.

Duurzame Stadsboerderijen

Onze beide stadsboerderijen worden biologisch beheerd en hebben het SKAL-keurmerk. Dit betekent dat we op een zo biologisch en duurzaam mogelijke manier ons bedrijf runnen.

Afval
Het afval wordt gescheiden, zowel in de gebouwen als op het terrein. Zwerfafval op de terreinen wordt geregeld verwijderd.

Energie
Stadsboerderij Presikhaaf is sinds april 2015 de eerste stroomneutrale stadsboerderij van Nederland! Door middel van de plaatsing van 120 zonnepanelen en het vervangen van alle lampen door duurzame verlichting op de locatie Presikhaaf, voorziet het Natuurcentrum volledig in haar eigen stroombehoefte.
Aan onze 100.000 bezoekers maken wij duurzaamheid zichtbaar door middel van het scherm in het bezoekerscentrum de Rietschelf en de panelen op de daken van de grote potstal en de varkensstal. Op het scherm in de Rietschelf is te zien hoeveel stroom er bespaart en opgewekt wordt. Het scherm is ontwikkeld door Slim opgewekt. Stadsboerderij Presikhaaf bespaart met de duurzame maatregelingen maar liefst 36.600 kWh per jaar. Dit komt overeen met 20.500 kg CO2. Er zouden maar liefst 1030 bomen nodig zijn om deze CO2 uitstoot te compenseren. Als je deze bomen zou planten dan heb je daar 4 voetbalvelden voor nodig.

Inmiddels is ook een begin gemaakt met het stroomneutraal maken van stadsboerderij De Korenmaat. Alle lampen zijn vervangen voor duurzame verlichting en er worden ook daar zonnepanelen geplaatst.

Duurzaamheid op stadsboerderij Presikhaaf: zonnepannelen op de varkensstal

Zonnepanelen op de varkensstal op stadsboerderij Presikhaaf

Water
(Drink)watergebruik beperken we zoveel mogelijk met waterzuinige apparaten en waterspaarders op de toiletten. Het regenwater op de terreinen wordt zoveel mogelijk in de grond geleid en niet in het riool. Maak eens een rondje over het terrein en let op de afgekoppelde regenpijpen, groenstroken langs de verharding en het gebruik van regenwater voor het watergeven van planten (regenton), in de eendenvijver en het duiven”bad”.

Op Stadsboerderij De Korenmaat is al een aantal jaren een zogenaamd helofytenfilter in werking. Hierbij wordt huishoudelijk afvalwater gezuiverd door het door een rietveld te leiden. En dat geeft een fikse milieubijdrage.

Duurzaamheid op de Korenmaat: een helofytenfilter

Het helofytenfilter op stadsboerderij de Korenmaat

Fairtrade
Sinds 1 januari 2011 heeft Natuurcentrum Arnhem het Fairtrade keurmerk. Bij de inkoop van materialen (ook voor de lessen) houden we rekening met duurzaamheid. In de kantines en vergaderzalen gebruiken wij Fairtrade-producten en schoonmaakmiddelen zijn milieuvriendelijk. Ook bij de inkoop van kantoorartikelen letten we op de duurzaamheid. Zo leveren wij een bijdrage aan de verspreiding van eerlijke producten waar de makers een goede prijs voor krijgen.
Meer informatie over Fairtrade Arnhem.

Vervoer
Voor de ritten in de stad gebruiken we zoveel mogelijk onze twee electrowagens. Hiermee rijden wij tussen onze locaties en vervoeren wij ook vracht. De electrowagen van Presikhaaf wordt opgeladen met zonne-energie. Binnenkort geldt dit ook voor de Korenmaat. Verder is op de beide stadsboerderijen een dienstfiets aanwezig die door de medewerkers gebruikt kan worden.

Platform Arnhem Klimaatbestendig

We maken deel uit van het Platform Arnhem Klimaatbestendig, samen met Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, Gemeente Arnhem, Netwerk Groen Arnhem, Le Far West landschapsarchitectuur en Waterschap Rivierenland en Waterschap Rijn en IJssel.