026 702 90 00
17

november

2022

Groen Arnhem LIVE: De Wolf

De wolf is terug in Nederland. Hoe gaan we om met de uitdagingen die daarbij horen en wat zegt dit over onze relatie met onze leefomgeving? Groen Arnhem en Natuurcentrum Arnhem organiseren op donderdag 17 november Groen Arnhem LIVE – De Wolf. Een informatieve en inspirerende bijeenkomst over de terugkeer van de wolf in Nederland.

De uitdaging van leven met de wolf
Mensen beschermen natuurgebieden zodat bedreigde planten- en diersoorten daar kunnen overleven, maar het gebied daarbuiten beschouwen we doorgaans als exclusief van ons mensen. Ook het huidige faunabeheer gaat ervan uit dat een strikte scheiding tussen natuur en cultuurlandschap veel problemen kan oplossen. Maar wolven kleuren graag buiten de lijntjes, en negeren het onderscheid tussen cultuur en natuur dat voor mensen zo belangrijk is. Zij claimen een plek in het landschap dat wij tot voor kort als ons eigen exclusieve domein beschouwden. Om conflictarm te kunnen samenleven met wilde dieren zoals de wolf moeten mensen zich er niet alleen van bewust zijn dat ze het landschap delen met de wolf, maar ook beseffen hoe wij voortdurend, vaak zonder het te beseffen, communiceren met andere soorten waarmee we het landschap delen. De uitdagingen van samenleven met de wolf staan tijdens deze avond centraal.

Donderdag 17 november 2022
Bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek
19:30 – 22:00 uur
Entree: gratis
Aanmelden verplicht via onderstaand formulier 

Sprekers
Hoofdspreker van de avond is universitair hoofddocent Martin Drenthen, expert op het gebied van milieufilosofie. Hij houdt zich bezig met ethische vragen rondom natuurbeheer en de terugkeer van grote zoogdieren in Nederland.

Glenn Lelieveld, projectleider roofdieren bij de Zoogdiervereniging en coördinator van het Wolvenmeldpunt, licht de actuele situatie in Nederland en op de Veluwe toe.

Wethouder Marco van der Wel (natuur, milieu en zorg) gaat in op de visie van de gemeente.

Programma

19:30u           Inloop met koffie/thee
20:00u          Start inhoudelijk programma.
21:30u           Borrel

Groen Arnhem LIVE
Groen Arnhem LIVE is de nieuwe programmareeks van Groen Arnhem, in samenwerking met Natuurcentrum Arnhem. In de reeks komen thema’s aangaande natuur en duurzaamheid aan bod. Met actuele thema’s en aansprekende sprekers willen we Arnhemmers activeren om meer betrokken te zijn bij de natuur en zelf bij te dragen aan een duurzame stad. De avonden worden gehouden in bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek.


Kom je ook?

 Wanneer
17-11-2022 20:00 uur t/m 22:30 uur

 Locatie
Bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek (Zypendaalseweg 24a)

 Aantal nog beschikbare plaatsen
1
Is het maximum aantal deelnemers bereikt, maar wil je graag op de reservelijst? Mail dan naar info@groenarnhem.nl

Aanmelden Groen Arnhem LIVE- De Wolf