026 702 90 00

Kan ik dieren bij jullie lenen voor bijvoorbeeld een spreekbeurt?

Levende dieren worden niet uitgeleend aan particulieren. Wel hebben we diverse dierlijke materialen, zoals bijvoorbeeld sporen, keutels, botten en geweien etc. in huis welke geleend kunnen worden voor bijvoorbeeld een spreekbeurt. Aan het lenen van spullen zijn voorwaarden verbonden. Neem contact op met onze Dierotheek voor meer informatie over het lenen van dieren.


Ontdek de natuur