026 702 90 00

Groen Arnhem LIVE

Groen Arnhem LIVE is een nieuwe programmareeks die circa 5 avonden per jaar gehouden wordt in Molenplaats Sonsbeek. Groen Arnhem Live is een initiatief van Groen Arnhem en Natuurcentrum Arnhem. In de programmareeks komen diverse thema’s aangaande natuur en duurzaamheid aan bod. Per avond staat steeds een ander actueel thema centraal, maar wel met éénzelfde doel: wat kunnen we samen doen om de groene ambities van onze stad te realiseren? 

Met Groen Arnhem LIVE willen Groen Arnhem en Natuurcentrum Arnhem inwoners informeren, inspireren én activeren om onze groene stad te omarmen. Met mooie initiatieven, aansprekende sprekers, creatieve dialogen en adviezen hoe zelf bij te dragen aan een duurzame stad.

Programmaraad

Het inhoudelijke programma van de reeks komt tot stand in samenspraak met een programmaraad, bestaande uit vijf ervaren en gepassioneerde groene Arnhemmers:

Gini Manting

Als procesbegeleider in het onderwijs en in het bedrijfsleven richt Gini zich op het versterken van de gewenste werkcultuur. Ze is op haar plek ‘dan en daar’ waar het even niet goed loopt tussen mensen. Een deel van haar werk vindt plaats op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven. Op eigen initiatief is ze NO WASTE begonnen: Een samenwerking tussen een gemeente, een Rotaryclub en een vmbo-school om samen te zorgen dat leerlingen toegang hebben tot onze lokale, circulaire economie. Daarnaast werkt ze mee aan het inrichten van de Regio als klaslokaal, werkt ze samen met de gemeente Arnhem en met docenten en leerlingen aan het verlagen van de energiekosten en is ze landelijk verbonden aan d!m, een landelijke samenwerking op het gebied van onderwijsinnovatie.

Phebe Kloos   

Al vijftien jaar zet Phebe zich verbindend in voor Arnhem. Tot complexe vraagstukken rondom de klimaatcrisis haar aan het wiebelen brachten. Ze besloot antropologie aan de Radboud Universiteit te studeren en verdiepte ze zich in mens-natuurrelaties. In het bijzonder trok water haar aandacht. Want ja, hoe moet dat nou, wonen in een deltaland met een stijgende en vervuilde zeespiegel? Momenteel is Phebe ondergedompeld bij het waterschap, bij Vallei en Veluwe is ze werkzaam op de afdeling Leefomgeving en bij Rijn en IJssel algemeen bestuurder. Bij Groen Arnhem en Natuurcentrum Arnhem combineert ze als lid van de programmaraad haar passies: mensen samenbrengen om het gesprek aan te gaan rond groene thema’s.

Jeroen Glissenaar

Jeroens interesse is altijd geprikkeld door de interactie van de stad en haar prachtige parken. Eerst als beheerder van park Sonsbeek en later ook als beheerder van alle monumentale parken van Arnhem. Nu zet hij zich samen met Sportbedrijf Arnhem en Natuurcentrum Arnhem op diverse manieren in voor het betrekken van Arnhemmers bij het (beleven van) groen in de stad. In de programmaraad wil hij meedenken en werken aan actuele thema’s op het gebied van natuur en stad.

Henk Oost

Henk is zelfstandig adviseur, projectleider en manager in de publieke en private sector en tevens secretaris bij Stichting Wijngoed Mariëndaal.

Thema-avonden Groen Arnhem LIVE

Groen Arnhem LIVE: De Wolf (17 nov. 2022)
Groen Arnhem LIVE: Afvalwater (30 maart 2023)
Groen Arnhem LIVE: Bodemleven (29 juni 2023)

Houd onze activiteitenkalender in de gaten voor meer Groen Arnhem LIVE! 


Ontdek de natuur