026 702 90 00
16

januari

2021

Belangrijke informatie over ons vlees

Naar aanleiding van aanhoudende berichten over mogelijke risico’s van natuurbegrazing voor de voedselveiligheid, heeft Natuurcentrum Arnhem onlangs op eigen initiatief besloten een aantal monsters van recent geslacht vee te laten onderzoeken.

Uit dit onderzoek van Eurofins bleek een beperkte overschrijding van de toegestane gehaltes dioxine in het vlees van onze runderen. De definitieve uitslag van het onderzoek met de exacte waardes zal naar verwachting volgende week pas bekend worden.

Het gaat om rundvlees met houdbaarheidsdatum tussen 29 oktober 2021 en 21 november 2021, dat via onze boerderijwinkels is verkocht. Het vlees is afkomstig van runderen van Natuurcentrum Arnhem, die grazen in de Arnhemse Uiterwaarden. Er zijn sterke aanwijzingen dat het te hoge gehalte aan dioxine terug te voeren is naar vervuild bodemslib van de rivier. Bij hoogwater komt dit slib in de uiterwaarden terecht. Vervolgens kunnen de dieren de schadelijke stof al grazend binnenkrijgen.

Het risico voor de gezondheid is laag. Ron Hoogenboom, themaleider nieuwe voedselveiligheidsissues, toxicoloog en dioxine specialist van de WUR, zegt hierover het volgende met betrekking tot onze uitslag: “Het beleid van de overheid is erop gericht om de blootstelling aan dioxines verder te verlagen, o.a. door het stellen van normen voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. De gehaltes in het vlees overschrijden die normen maar bij een matige consumptie zal dat niet direct een risico zijn voor de gezondheid. Dat geldt zeker voor mager vlees omdat de dioxines met name in het vet zitten.”

Meer informatie over dioxines en gezondheidsrisico’s is te vinden via www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/dioxines.aspx.

Wij hebben op basis van dit onderzoek uiteraard direct de verkoop van dit vlees stopgezet. Gelukkig is er vanuit de winkels nog weinig vlees van deze partij verkocht aan particulieren. Het advies aan diegene, die het vlees nog in de diepvries hebben liggen, is om het niet te consumeren. Niet geopende verpakkingen rundvlees kunnen worden teruggebracht naar Natuurcentrum Arnhem en zullen worden vergoed. We benadrukken dat overige producten uit onze winkels, zoals schapenvlees, kippenvlees, varkensvlees, eieren, honing en fruit geen relatie hebben met bovenstaande problematiek en veilig zijn.

Wij zijn erg geschrokken van dit bericht, juist omdat gezond voedsel hoog in ons vaandel staat. We spannen ons als stichting iedere dag in voor een groene en duurzame stad en daarom is de uitslag van deze test extra zuur. Uiteraard blijven wij zorg dragen voor onze dieren.

Via onze website www.natuurcentrumarnhem.nl houden we je graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen en de definitieve uitslag van het onderzoek. Voor informatie hierover en andere vragen n.a.v. dit bericht kan je terecht bij Natuurcentrum Arnhem, bij voorkeur per mail via info@natuurcentrumarnhem.nl. Indien gewenst nemen we graag persoonlijk contact op.

Natuurcentrum Arnhem

Monique Verstraten

Directeur

 


Ontdek de natuur