026 702 90 00
5

mei

2023

Bloemrijke akkerranden op onze stadsboerderijen

Nederland was ooit het thuis van ontelbare wilde bloemen, insecten, vogels en vlinders. Helaas lezen en horen we overal dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in ons land en op onze landbouwgronden. Op onze stadsboerderijen zijn we voortdurend bezig met het boeren mét de natuur, in plaats van ertegen. Daarom kiezen we voor een biologische en natuurinclusieve bedrijfsvoering, waarbij we rekening houden met mens, dier én natuur. Omdat we met onze boerderijen heel graag een bijdrage willen leveren aan het herstellen van de biodiversiteit hebben we ons aangesloten bij het project ‘bloemrijke akkerranden’ een initiatief van Collectief Rivierenland, waarbij ruim 50 km aan bloemrijke akkerranden wordt aangelegd.

Op onze boerderijen gaan we onze akkerranden de komende weken inzaaien met 1500 m2 bloemrijk akkermengsel. Dat levert niet alleen een mooi gezicht aan bloeiende planten op, maar betekent ook voedsel en een schutplaats voor vele vogels, insecten en andere dieren als bijvoorbeeld egels en konijnen.

Bloemrijke akkerranden trekken natuurlijk ook veel vlinders aan. In samenwerking met de Vlinderstichting doen we daarom in juli mee aan de Landelijke Vlindertelling. Vind je het leuk om mee te komen tellen? Houd dan onze activiteitenkalender in de gaten!

 

 

 

 


Ontdek de natuur