026 702 90 00
14

november

2022

Elk Arnhems kind een schoolmoestuin

Afgelopen week nam de gemeenteraad van Arnhem het amendement ‘Elk Arnhems kind een schoolmoestuin’ aan. De komende drie jaar stelt de raad geld beschikbaar om een programma vorm te geven, dat ervoor moet zorgen dat elk Arnhems kind een jaar lang een schoolmoestuin kan beheren. Natuurcentrum Arnhem zet zich al vele jaren in voor moestuinieren op basisscholen met advies, lessen en lesmateriaal en is dan ook erg blij met dit besluit.

Als belangrijke partner in de stad op het gebied van Natuur-Milieueducatie is Natuurcentrum Arnhem nauw betrokken geweest bij het voorproces en we hopen dat we ook in de verdere invulling van het programma een grote rol van betekenis mogen spelen. Onze intentie is daarbij om het programma in nauwe samenwerking met de scholen vorm te geven. Een belangrijk uitganspunt van het te vormen programma is om scholen bij het moestuinieren zoveel mogelijk te ontlasten. Het moet geen extra belasting worden naast alles wat al moet in de klas. Dat betekent onder andere investeren in goed lesmateriaal, werken met goede vakdocenten en het verweven van de schooltuin-activiteiten met het curriculum, zodat ook lessen als taal en rekenen in de moestuin gegeven kunnen worden. Alleen door daarin nauw op te trekken met scholen en een programma op maat aan te bieden, kunnen we de mogelijkheden van een schoolmoestuin voor kinderen optimaal benutten en zoveel mogelijk verschil maken.

Belang van moestuinieren

In de schoolmoestuin komen kinderen in contact met de natuur en leren ze over  de herkomst van ons voedsel en gezonde voeding, maar ook op andere vlakken levert moestuineren kinderen veel op. Denk bijvoorbeeld aan voldoende beweging, leren samenwerken, klimaatbestendigheid, duurzaamheid, voedselverspilling, maar ook zaken als goed burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid komen tijdens het tuinieren aan bod. Het aangenomen amendement ‘Elk Arnhems kind een schoolmoestuin’ draagt zodoende op vele manieren bij aan het bereiken van belangrijke gemeentelijke beleidsdoelen.

Inspiratie

In Arnhem zijn al veel mooie voorbeelden van scholen die moestuinieren met leerlingen, onder begeleiding van Natuurcentrum Arnhem. In onderstaande filmpjes zie je de aanpak van Basisschool de Sterrenkring, die met haar leerlingen tuiniert op het eigen schoolterrein, en van de Parcivalschool, die haar leerlingen wekelijks meeneemt naar een moestuin in de stad.

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van moestuinieren bij jou op school? Neem dan contact op met onze collega Geert Koning.


Ontdek de natuur