026 702 90 00
3

mei

2019

Mooie ontwikkeling op het gebied van lokaal voedsel

Op het gebied van lokaal voedsel heeft Natuurcentrum Arnhem samen met de gemeente Arnhem een mooie ontwikkeling gemaakt.

Woensdag 24 april werd een groep ossen, afkomstig van de stadsboerderijen van het Natuurcentrum, losgelaten in uiterwaardengebied de Bakenhof. Het aankomende jaar zullen de dieren vrij grazen in dit prachtige stuk natuur in ontwikkeling, te midden van recreërende Arnhemmers, die fietsend en wandelend het gebied langs de rivier verkennen. In onderstaand filmpje is te zien hoe de dieren vanuit de veewagen de eerste stappen zetten in het weidse terrein:

De ossen zijn stuk voor stuk exemplaren van Oudhollandse rundveerassen, zoals o.a. het Brandrode rund, de Groninger Blaarkop en de Lakenvelder. Ze worden het aankomend jaar, naast de Galloway-runderen en Konik-paarden in uiterwaardpark Meinerswijk, ingezet om de uiterwaarden te begrazen. De begrazing draagt bij aan het in stand houden van het open karakter van het gebied en aan de ontwikkeling van meer diversiteit van de flora. Een prachtig voorbeeld van het samengaan van extensieve productie van lokaal voedsel en natuurbeheer.

De beide stadsboerderijen van Natuurcentrum Arnhem zijn de thuisbasis voor een gevarieerde veestapel van zeldzame, Oudhollandse runderrassen. Natuurcentrum Arnhem draagt bij aan de instandhouding van deze rassen, door met de dieren te fokken. De kalveren zogen bij de moeder tot een leeftijd van 5 tot 6 maanden. De vrouwelijke kalveren worden vervolgens verder opgefokt om de eigen veestapel te verjongen en op peil te houden of verkocht als fokvee aan andere liefhebbers van zeldzame rassen. De stierkalveren werden tot een paar jaar geleden direct na het spenen verkocht. Daarmee verdwenen die dieren eigenlijk uit het zicht in de anonieme veemarkt. Sinds een paar jaar fokt Natuurcentrum Arnhem de stierkalveren nu zelf biologisch op. Ze worden, als ossen, gehouden in een groep, bestaande uit dieren van verschillende leeftijden, tot een leeftijd van ongeveer 3 jaar. De ossen bereiken dan, na een mooi leven in de Arnhemse weilanden, de slachtrijpe leeftijd en leveren een hoge kwaliteit, biologisch én lokaal geproduceerd vlees. Dit vlees wordt, naast het vlees van eigen varkens en schapen,  verkocht vanuit de eigen winkel op Stadsboerderij Presikhaaf en is binnenkort ook verkrijgbaar op Stadsboerderij de Korenmaat. Natuurcentrum Arnhem streeft naar het uitbouwen van de lokale afzet van het vlees, dat voortkomt uit de veestapels van de beide stadsboerderijen. Niet door meer dieren te houden, maar door de anonieme afzetmarkt steeds verder te vervangen door de lokale afzetmarkt. We zijn dan ook erg blij met de kersverse samenwerking met restaurant Momento, gevestigd in Rozet. Het restaurant gaat vlees van de stadsboerderijen op het menu zetten, waarmee een volgende stap is gezet op weg naar productie én afzet van veilig, herkenbaar en lokaal voedsel in Arnhem.