026 702 90 00
13

november

2018

Nieuwe lesmodule over gezonde leefstijl

Helaas komt overgewicht steeds meer voor onder kinderen. Hierdoor ontstaan ook serieuze gezondheidsproblemen. De verschillende behandelmethoden in de zorg hebben niet altijd het gewenste effect, omdat een groot deel van de problematiek veroorzaakt wordt door gedrag. Gebleken is dat hoe eerder je dit gedrag kunt beïnvloeden en/of bijsturen, hoe beter de resultaten op lange termijn zijn. De lesmodule HAPPY IS…GEZOND, GROOT & STERK WORDEN! laat leerlingen van groep 5 t/m 8 op een activerende en stimulerende wijze ervaren wat een gezonde leefstijl is. Ook leren ze hoe je op een verantwoorde wijze omgaat met voeding.

De lesmodule is een initiatief van Marjolein Postma, kindergezondheidscoach van Plan-Fit en Noortje Verhoeven, leefstijl kok van Vitakids. Met deze lesmodule willen zij een bijdrage leveren aan de beïnvloeding van het gedrag rondom de algehele gezonde leefstijl van leerlingen. Gezonde leerlingen zitten beter in hun vel en hierdoor leren ze beter.

Doel van de lesmodule:
Deze les vraagt kinderen zelf na te denken en input te geven betreffende hun eigen (on) gezonde leefstijl. Het gaat dus om de kinderen te activeren en stimuleren, zodat ze zelf verantwoordelijkheid nemen. Dit gebeurt door hen te laten ervaren wat een gezonde leefstijl is en hoe je op een gezonde en verantwoorde wijze om gaat met voeding.

Doelgroep:
Groep 5-6 en/of groep 7-8

Inhoud lesmodule:
De les duurt 3 uur en bestaat uit twee onderdelen:
–> Een kookles waar we gezonde lunch voor de hele klas maken en deze ook gezamenlijk op eten. We dekken de tafel, maar ruimen ook op en maken alles weer schoon.
–> Een klassikale les over gezonde leefstijl, waar dieper ingegaan wordt op wat een algemeen gezonde leefstijl is en hoe dit bij de leerling gaat door het drinken, de pauzesnacks en lunchtrommels te bekijken.

Beide lessen duren ongeveer een uur. De klas wordt in twee groepen verdeeld, waarbij groep 1 een onderdeel van de lunch maakt, terwijl groep 2 op dat moment de klassikale les van gezonde leefstijl krijgt. Na een uur en een kleine pauze wisselen de groepen. Groep 2 gaat de rest van de lunch koken, groep 1 krijgt de klassikale les. Aan het eind van de les wordt er gezamenlijk geluncht.

Kosten:
Eenmalige bijdrage van 35 euro.

Vragen en/of aanmelden:
noortje.verhoeven@vitanos.nl