026 702 90 00
13

november

2018

Subsidie Jong Leren Eten voor scholen

Vanaf donderdag 1 november kunnen alle po, vo en mbo-scholen gebruik maken van de nieuwe subsidie Jong Leren Eten. Per schoollocatie is een maximum bedrag van €2.000,- beschikbaar. Scholen kunnen dit inzetten voor:
• moestuinieren
• koken
• excursie/gastles naar een boerderij, stadslandbouw of gezonde kookworkshop in een kookstudio.

Waarom deze regeling?
Het programma Jong Leren Eten wil met deze regeling scholen stimuleren om erop uit te gaan en ervaringsgericht te leren. Kinderen onthouden de informatie niet alleen beter door ervaringsgericht leren, maar krijgen zo ook aanvullende kennis en vaardigheden mee die hen helpen gezonde en duurzame keuzes te maken als het om voeding gaat.

Voorwaarden
Aan de subsidie Jong Leren zijn een aantal voorwaarden verbonden:
• maximum bedrag van €2.000,- per school(locatie) voor schooljaar 2018/2019. Voor een school met meerdere locaties geldt een maximum van 5 locaties (€10.000,-).
• verantwoording juiste besteding van de subsidie door na afloop van de activiteit een aantal vragen te beantwoorden.
• elke school, dus ook scholen in het bijzonder onderwijs, kunnen gebruik maken van de subsidie.
• dit schooljaar kunnen ruim 300 scholen gebruik maken van de subsidie (principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’).
• in schooljaar 2019/2020 en 2020/2021 volgen nieuwe rondes.

Gezonde School
De uitvoering van de subsidieregeling vindt plaats in samenwerking met het programma Gezonde School.

Meer informatie

Over de subsidieregeling:
https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten

Aanvragen voor scholen:
www.mijngezondeschool.nl

Neem contact op met uw Gezonde Schooladviseur voor de mogelijkheden.