026 702 90 00
24

november

2022

Succesvolle aftrap nieuwe programmareeks Groen Arnhem LIVE 

Met de nieuwe programmareeks ‘Groen Arnhem LIVE’ willen Groen Arnhem en Natuurcentrum Arnhem inwoners informeren, inspireren én activeren om onze groene stad te omarmen. Met mooie initiatieven, aansprekende sprekers, creatieve dialogen en adviezen hoe zelf bij te dragen aan een duurzame stad. Op 17 november is de nieuwe programmareeks afgetrapt met een informatieve bijeenkomst over de terugkeer van de wolf.

Dat dit onderwerp leeft was te zien aan de opkomst, circa 80 geïnteresseerden kwamen naar Molenplaats Sonsbeek om te luisteren naar hoofdsprekers Martin Drenthen en Glenn Lelieveld. Martin Drenthen is universitair hoofddocent en milieufilosoof, Glenn Lelieveld is projectleider roofdieren bij de Zoogdiervereniging en coördinator van het Wolvenmeldpunt. Samen gingen zij in op vragen als: ‘met welke uitdagingen worden wij geconfronteerd sinds zijn terugkeer en wat zegt dit over onze relatie met onze leefomgeving’?

Mensen beschermen natuurgebieden zodat bedreigde planten- en diersoorten daar kunnen overleven, maar het gebied daarbuiten beschouwen we doorgaans als exclusief van ons mensen. Ook het huidige faunabeheer gaat ervan uit dat een strikte scheiding tussen natuur en cultuurlandschap veel problemen kan oplossen. Maar wolven kleuren graag buiten de lijntjes, en negeren het onderscheid tussen cultuur en natuur dat voor mensen zo belangrijk is. Zij claimen een plek in het landschap dat wij tot voor kort als ons eigen exclusieve domein beschouwden. Om conflictarm te kunnen samenleven met wilde dieren zoals de wolf moeten mensen zich er niet alleen van bewust zijn dat ze het landschap delen met de wolf, maar ook beseffen hoe wij voortdurend, vaak zonder het te beseffen, communiceren met andere soorten waarmee we het landschap delen.

Beide sprekers benadrukten het belang van kennis over de wolf en een beter begrip van hoe het dier denkt en doet. Die kennis hebben we nodig om te kunnen samenleven met de wolf, zoals we dat ook doen met andere mensen en dieren. Daar waar mensen meer last van de dieren hebben, is het goed begripvol en solidair te zijn door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden bij het nemen van beschermende maatregelen.  

Bezoekers gaven aan de lezingen als zeer informatief, genuanceerd en waardevol te beschouwen en gingen na de aansluitende borrel enthousiast naar huis.  

Programmareeks Groen Arnhem LIVE

In de programmareeks van vijf bijeenkomsten per jaar komen diverse thema’s aangaande natuur en duurzaamheid aan bod. Per avond staat steeds een ander actueel thema centraal, maar wel met éénzelfde doel: wat kunnen we samen doen om de groene ambities van onze stad te realiseren? De avonden worden gehouden in bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek. Het inhoudelijke programma van de reeks komt tot stand in samenspraak met de programmaraad, bestaande uit vijf ervaren en gepassioneerde groene Arnhemmers: Jeroen Glissenaar, Gini Manting, Henk Oost, Yvon Schuler en Phebe Kloos.   

De eerstvolgende editie van Groen Arnhem LIVE is op donderdagavond 30 maart, met als thema ‘Afvalwater’. Meer informatie volgt binnenkort, je kunt je alvast aanmelden via deze website: Natuurcentrum Arnhem – Groen Arnhem LIVE: Afvalwater 

 


Ontdek de natuur