026 702 90 00
14

oktober

2020

Worteltuin op Stadsboerderij de Korenmaat

Natuurcentrum Arnhem is er trots op bij te mogen dragen aan de eerste officiële Worteltuin van Gelderland. Een Worteltuin is een plek waar kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen om wat voor reden dan ook,  de kans krijgen om samen met hun familie aan hun ‘wortels’ te werken. Afgelopen week werden de moestuinen van onze Stadsboerderij de Korenmaat door Stichting Wortel toegevoegd aan de lijst van Worteltuinen in Nederland.

Worteltuin

In bijna elke provincie heeft stichting Wortel een of meerdere Worteltuinen. De naam Worteltuin verwijst naar familiewortels van een gezin en familiestamboom. Ouders en kinderen horen bij elkaar. Juist als een kind en ouders voor kortere of langere tijd niet bij elkaar kunnen wonen, is het belangrijk dat familiewortels worden onderhouden en gekoesterd. Voor hen zet stichting Wortel zich in door Worteltuinen aan te bieden; een natuurlijke, veilige en rustige plek waar ouders en kind(eren) elkaar kunnen ontmoeten.

We zijn ontzettend trots, dat zowel onze Kindertuinen als de Perma-cultuurtuin op Stadsboerderij de Korenmaat kunnen worden toegevoegd aan de lijst met worteltuinen in Nederland. Een bezoek aan de Worteltuin kan exclusief worden gereserveerd via Stichting Wortel. Kijk voor meer informatie op www.stichtingwortel.nl


Ontdek de natuur