026 702 90 00

Onze partners

Een groene stad ontstaat natuurlijk niet vanzelf, maar maken we samen. Door samen de handen uit de mouwen te steken krijgen we veel voor elkaar. Daarom werkt Natuurcentrum Arnhem nauw samen met verschillende partners die geloven in onze missie en visie. Want met hoe meer mensen en organisaties we in actie komen, hoe meer impact we maken in de stad! 

Groen Arnhem

In Arnhem ontstaan steeds meer bottom-up initiatieven op het gebied van groen en stadslandbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vergroenen van buurten en de aanleg van zelfoogsttuinen en buurtmoestuinbakken, maar ook om professionals die met het telen van groente en fruit en een aanbod aan zorgdiensten de stad vergroenen. Om deze initiatieven meer met elkaar te verbinden en op die manier te stimuleren, is in april 2015 Groen Arnhem opgericht. Groen Arnhem is een initiatief van Molenplaats Sonsbeek, Natuurcentrum Arnhem, Kernteam Stadslandbouw en de gemeente Arnhem.  Samen maken we de stad mooier, groener, gezonder en welvarender. www.groenarnhem.nl

Energie made in Arnhem

Met het netwerk energie made in Arnhem werken vele partijen samen om onze stad duurzamer te maken. Belangrijke onderwerpen zijn energie besparen en het opwekken van hernieuwbare energie door middel van onder andere zonnepanelen. Hierbij zijn al grote stappen gezet. Diverse scholen maar ook Stadsboerderij Presikhaaf van Natuurcentrum Arnhem zijn inmiddels stroomneutraal gemaakt. Stroomneutraal wil zeggen dat er net zoveel stroom opgewekt als verbruikt wordt. Ook de elektrische auto’s van Natuurcentrum Arnhem krijgen hun energie voor 100% van de zonnepanelen op Stadsboerderij Presikhaaf. Bewustwording en educatie zijn hierin ook belangrijk. www.madeinarnhem.nl/

Arnhem Klimaatbestendig

Arnhem Klimaatbestendig informeert en inspireert Arnhemmers om de stad samen klimaatbestendiger te maken. Doel is om het komende jaar op alle schalen van Arnhem (tuin, straat, buurt, wijk en stad), alle Arnhemmers te inspireren en te informeren over hoe je de stad klimaatbestendig kunt maken.  Platform Arnhem Klimaatbestendig bestaat uit de volgende organisaties: Netwerk Groen Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, Gemeente Arnhem, Waterschap Rijn en IJssel, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem en Le Far West landschapsarchitectuur. www.arnhemklimaatbestendig.nl
Facebookpagina Arnhem Klimaatbestendig

GDO

GDO is een netwerk van 120 lokale organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie (NME) en gemeenten, dat samen met inwoners en onderwijs werkt aan de duurzame ontwikkeling van de eigen leefomgeving.  GDO is als landelijk aanspreekpunt en belangenbehartiger voor Natuurcentrum ARnhem een belangrijke sociale partner in transitie naar een duurzame samenleving. www.vereniginggdo.nl 

 

VSKBN

VSKBN is de brancheorganisatie voor stads- en kinderboerderijen in Nederland. Net als GDO is VSKBN als landelijke belangenbehartiger een belangrijk aanspreekpunt en partner voor Natuurcentrum Arnhem.

IVN Arnhem

IVN werkt aan een duurzame samenleving door jong en oud de natuur van dichtbij te laten beleven. Dit doen ze met zo’n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals. Natuurcentrum Arnhem en IVN Arnhem werken nauw samen in de organisatie van activiteiten en evenementen. Zo organiseert IVN- Arnhem regelmatig excursies in onze Heemtuin Presikhaaf. www.ivn.nl

Jong Leren Eten

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Daarmee delen Jong Leren Eten en Natuurcentrum Arnhem een gemeenschappelijk doel: kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Boerderijcafé De Hooijmaat

In dit boerderijcafé op het terrein van Stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem Zuid is het goed toeven. De Hooijmaat is een bijzonder horecabedrijf, zo vertelt eigenaar Lennard de Ruijter: “Naast het werken met pure producten, werken bij ons ook pure mensen. Mensen met een verstandelijke beperking, of mensen die wat meer moeite hebben dan gewoonlijk met het vinden van een baan. Hen geven wij graag een kans om zo goed mogelijk en op een waardige manier mee te doen in de maatschappij! Dat kan zijn in de bediening, in de ontvangst van onze gasten, in de keuken of in de housekeeping. Op eigen niveau, op eigen tempo, maar wel met eigen verantwoordelijkheid en taken! Kom genieten van onze eerlijke keuken, neem een drankje op ons terras en bezoek natuurlijk de mooiste kinderboerderij van Arnhem!” www.dehooijmaat.nl

Klimaatverbond Nederland

Klimaatverbond Nederland is een vereniging van meer dan 150 lagere overheden met een voorop lopend klimaatbeleid. Het Klimaatverbond werkt samen met overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven om het klimaatbeleid naar een hoger plan te tillen. De werkzaamheden van Klimaatverbond Nederland hebben als doel om bij te dragen aan een klimaatneutraal en klimaatbestendig Nederland. Natuurcentrum Arnhem is in onze stad nauw betrokken bij de uitvoering van diverse initiatieven van Klimaatverbond Nederland, zoals de Energy Battle, Kinderklimaattop, Warme Truiendag en  Groene Voetstappen.

Natuurvisie

Belangrijke vraagstukken die aan de orde zijn in organisaties, spelen ook een rol in de natuur. Echter, in tegenstelling tot een organisatie, heeft de natuur al 3,8 miljard jaar de tijd gehad om hiervoor passende oplossingen te vinden. Deze oplossingen wijken soms verrassend af van datgene wat in organisaties gangbaar is. Natuurvisie staat voor een vernieuwende manier van kijken, een tot de verbeelding sprekende aanpak met verrassende uitkomsten. Een combinatie van leren, ervaren, aandacht en natuur (LEAN). Beleven en verwonderen in een ontspannen setting! Eric de Blok van Natuurvisie verzorgt lezingen, wandelingen, workshops, trainingen, waarin organisatievraagstukken worden belicht aan de hand van voorbeelden uit de natuur op onze Stadsboerderij De Korenmaat. www.natuurvisie.nu/

Werkproject De Korenmaat

Jos de Bont biedt met Werkproject De Korenmaat op Stadsboerderij De Korenmaat arbeidsmatige dagbesteding aan voor met name mensen met een psychiatrische achtergrond. Samen worden de (klein-)dieren verzorgd en het terrein onderhouden.
Persoonlijke motieven kunnen zijn:

  • prettige en zinvolle dagbesteding
  • uitproberen van eigen mogelijkheden op het gebied van (vrijwilligers-)werk
  • binnen een agrarische setting werken
  • jezelf nuttig maken

Samenwerking en werken in de publieke ruimte van de Stadsboerderij vormen de kern van het werken die is gericht op ontplooiing van de deelnemers. De persoonlijke wensen en kwaliteiten staan centraal. http://werkprojectdekorenmaat.nl

Nationaal Monumenten Portaal

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) omdat monumenten beleefd moeten worden en blijven. De NMo is een vereniging van professionele monumenten bezittende en exploiterende organisaties die onderling samenwerken, kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg delen met elkaar en met andere monumentenbezitters en -beheerders. De NMo zet zich in voor een sterke en sterk verbonden monumentensector. Meer weten over de NMo? Klik dan hier.

 

Sport in Arnhem

Sport in Arnhem is het platform voor sport-. beweeg- en leefstijlaanbod in Arnhem, gefaciliteerd door Sportbedrijf Arnhem. Het platform is voor en door Arnhemmers. Alle aanbieders op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl in Arnhem zijn uitgenodigd om zichzelf gratis op dit platform te presenteren en activiteiten aan te melden.

 


Wist je dat...

Paarden ongeveer 60% van hun tijd bezig met grazen en rondstappen?
Wil je meer weten?
De hoeven van een koe hun hele leven doorgroeien?
Wil je meer weten?

Tips voor thuis

Help vlinders en bijen!

Vlinders en bijen zijn niet alleen mooi om te zien, ze zijn ook erg nuttig! Plant daarom een vlinderstruik, lavendel of andere bloemen in je tuin! Let wel op dat deze planten onbespoten zijn…

Groene tips

Ontdek de natuur