026 702 90 00

Paniek in de beek

[toevoegen foto] Cor van Hoften werkte van …tot….bij Natuurcentrum Arnhem als educatief medewerker.

Heemtuin Presikhaaf is een afspiegeling van de verschillende landschappen die je in onze provincie kunt vinden. Een Arnhemse heemtuin zonder water was natuurlijk ondenkbaar. Met Rijn en IJssel op een steenworp afstand en de vele beken en sprengen van het Veluwe massief, moest er wel een waterpartij worden gecreëerd.

Aanleg beek

Zo werd besloten om een heuse beek door de tuin te laten stromen. Niet alleen waterfauna maar ook de avifauna zou hier van profiteren. De bedding was gelegd en het water kwam van een aftakking van de beek die onder het spoor door liep en een put had in het weiland naast het station. Dit systeem functioneerde perfect. Toch kan ik me het boze gezicht van onze heemtuinbeheerder Ruud nog goed voor de geest halen. Deze immer goed gehumeurde Amsterdammer had ik zò nog nooit gezien. Hij spuwde zijn gal weer eens over de wasserij van Coenders die aan de andere kant van het spoor aan de Schaapsdrift zat.

Verwoestend zeepsop

Wat was er gebeurd? Als er boven het spoor te veel water moest worden afgevoerd, liep dat via een overstort in de beek van de heemtuin. Gevolg was dat er grote schuimvlokken op het water dreven. Ruud spoedde zich dan naar de kop van de beek waar een afsluiter zat. Die draaide hij snel dicht waardoor het afvalwater weer via het riool werd afgevoerd en zo dus niet meer de beek kon vervuilen. Helaas leverde een dergelijke lozing altijd veel onnodige sterfte op van de aanwezige waterfauna en kon je weer opnieuw beginnen met het herstel van het natuurlijk evenwicht.

Vechten tegen de bierkaai

Nu kon je op een dergelijk moment vrij snel handelen, als je tenminste op de tuin was, en bleef de schade nog enigszins beperkt. Maar hoe anders was het toen het eens gebeurde in een weekend. Je vraagt je meteen af: “Een wasserij in bedrijf tijdens het weekend? Hoezo?” Het kwaad was echter al geschied en wederom was er veel sterfte. Vechten tegen de bierkaai zou je denken.

Deze ellende stopte pas toen de wasserij er mee ophield. En geheel in de kringloop gedachte van Natuurcentrum Arnhem zit er nu een Kringloopwinkel in. Eind goed al goed.

Cor van Hoften.


Wist je dat...

Een koe maar liefst vier magen heeft?
Wil je meer weten?
Een egel een roofdier is?
Wil je meer weten?

Tips voor thuis

Laat bladeren in je tuin liggen

In de herfst vallen de bladeren in je tuin, laat ze lekker liggen! Ze verteren en verdwijnen vanzelf. Dit zorgt voor een betere bodem, die minder snel uitdroogt. Ook de dieren profiteren hiervan!

Groene tips

Ontdek de natuur