026 702 90 00
Wist je dat...

Duiven altijd terugkeren naar het hok waar ze geboren zijn?

Duiven worden al heel lang gehouden door mensen, in duiventillen. Omdat duiven altijd terugkeren naar het hok waar ze geboren zijn, kunnen ze vrij rondvliegen. Ze werden gehouden als voedsel of om in te zetten als postduif. Tegenwoordig worden duiven vooral gehouden als sierduif of om er wedstrijden mee te vliegen.
Op Stadsboerderij Presikhaaf hebben we vier Oudhollandse duivenrassen: De Voorburgse Schildkropper, de Helmduif, de Gelderse Slenk en de Oudhollandse meeuw.

Ontdek de natuur