026 702 90 00
Wist je dat...

Een mannetjeskalkoen een haan heet?

Kalkoenen zijn groepsdieren. De mannetjes leven meestal gescheiden van de vrouwtjes. Maar het komt in een koppel vaak voor dat er tussen de vrouwtjes ook een mannetje woont. Een mannetjeskalkoen noemen we, net als bij kippen, haan. Een vrouwtjeskalkoen heet hen.

Ontdek de natuur