026 702 90 00
Wist je dat...

Het ene ei het andere niet is?

In Nederland kan je veel verschillende soorten eieren krijgen: scharreleieren, maïseieren, meergraneneieren. Soms heeft de naam iets te maken met het welzijn van de kippen, soms met het voer dat de kip krijgt. Als je kijkt naar het dierenwelzijn, dan zijn er vier categorieën eieren.

  1. Biologische eieren – eicode begint met 0
  2. Vrije-uitloopeieren – eicode begint met 1
  3. Scharreleieren – eicode begint met 2
  4. Kooi-eieren – eicode begint met 3

Biologisch ei, code 0: Dit zijn eieren van kippen die zo natuurlijk mogelijk gehouden worden. Ze krijgen veel ruimte, kunnen naar buiten en eten biologisch voer.

Vrije-uitloopei, code 1: Deze kippen hebben een behoorlijk goed leven in een ruime stal. Ze kunnen in een uitloop naar buiten wanneer ze willen.

Scharrelei, code 2: Scharrelkippen komen nooit buiten! Ze leven in een grote dichte stal met duizenden kippen bij elkaar. Ze kunnen wel vrij lopen en fladderen door de stal. De meeste kippen in Nederland leven zo.

Kooi-ei, code 3: Dit is het meest dieronvriendelijke ei! Kooikippen leven altijd in een kooi. In Europa zijn legbatterijen verboden. In Nederland kan je bijna geen legbatterij-ei meer kopen, maar ze worden wel verwerkt in koekjes en dergelijke.

Welk ei zou jij kopen?

Ontdek de natuur