026 702 90 00
30

maart

2023

Groen Arnhem LIVE: Afvalwater

Zit het evenement vol, maar wil je graag op de reservelijst? Mail dan naar info@groenarnhem.nl.

Na de succesvolle eerste editie van Groen Arnhem LIVE, over de terugkeer van de wolf, organiseren we een nieuwe editie met als thema ‘afvalwater’. We nodigen je van harte uit om op donderdagavond 30 maart mee te praten over dit onderwerp.

Afvalwater

Water is de essentie van het leven. Echter staat de kwaliteit ervan in ons land zwaar onder druk. Dagelijks produceren we grote hoeveelheden afvalwater. Denk aan rioolwater, maar ook afvalwater uit bijvoorbeeld de industriële sector. Dit afvalwater mag uiteraard niet in het milieu terechtkomen. Tijdens deze editie van Groen Arnhem LIVE gaan we met deskundigen en met elkaar in gesprek over ons afvalwater; wat is het, wat doen we ermee en wat kunnen we samen doen voor een meer duurzame en gezonde stad?

Praat en denk 30 maart mee over ons afvalwater, onze eigen verantwoordelijkheid en onze handelingsperspectieven tijdens Groen Arnhem LIVE. Na afloop van het programma sluiten we af met een gezellige borrel aan de bar van Molenplaats Sonsbeek.

Donderdag 30 maart 2023
Bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek
19:30 – 22:00 uur
Entree: gratis
Aanmelden verplicht via onderstaand formulier 

Sprekers

Erik Laurentzen is Senior beheerder riolering en water van de gemeente Arnhem en daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud van het ongeveer 1200 kilometer lange rioolstelsel van Arnhem. Alsook voor het onderhoud van de rioolgemalen en fonteinen en voor het beheer van het oppervlaktewater, zoals de dijkdoorbraakkolken, moerassen, de havens en delen van de Rijn.

Erik neemt je mee naar de onbekende wereld onder je voeten. Wat kom je in het riool allemaal tegen? Wat valt er daar beneden allemaal te ontdekken, bestaan die ondergrondse watervallen dan toch echt? Erik geeft ons een kijkje in de verborgen waterwereld onder onze stad en neemt ons mee in de duurzame kansen en oplossingen voor afvalwaterbeheer in de toekomst.

Antoinet Looman is heemraad bij Waterschap Rijn en IJssel met als portefeuille waterketen, grondstoffen uit water, circulariteit en slibverwerking, ketensamenwerking, schoon water en klimaat.

Weet jij waar de zee begint? Op straat, of zelfs in je eigen huis. Het afvalwater dat je door de wc of gootsteen spoelt komt via het riool, de waterzuivering en de rivier in de zee terecht. Ook het afval dat op straat ligt komt vaak via putten in het riool. Zo komt een groot deel van ons afval uiteindelijk terecht in de zee. Schoon water is belangrijk voor mensen, dieren en planten. We maken er de hele dag gebruik van, maar toch is schoon water niet vanzelfsprekend. Het waterschap probeert vervuiling te voorkomen en haalt veel vervuilende stoffen uit het water via de rioolwaterzuiveringen. Zuiveringen kunnen echter niet alle stoffen eruit halen. Het waterschap hergebruikt zoveel mogelijk materialen en probeert stoffen uit ons afvalwater te halen die weer kunnen gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld grondstoffen van te maken. Antoinet vertelt ons 30 maart alles over deze processen en over de nieuwste ontwikkelingen rondom afvalwaterverwerking. Ook gaat ze in op wat wij zelf kunnen doen om bij te dragen aan schoner water.

Groen Arnhem LIVE

Groen Arnhem LIVE is de nieuwe programmareeks van Groen Arnhem, in samenwerking met Natuurcentrum Arnhem. In de reeks komen thema’s aangaande natuur en duurzaamheid aan bod. Met actuele thema’s en aansprekende sprekers willen we Arnhemmers activeren om meer betrokken te zijn bij de natuur en zelf bij te dragen aan een duurzame stad. De avonden worden gehouden in bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek.

Wil je op de hoogte blijven van de programmareeks via een nieuwsbrief, stuur dan een mail naar info@groenarnhem.nl 


Kom je ook?

 Wanneer
30-03-2023 20:00 uur t/m 22:30 uur

 Locatie
Bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek (Zypendaalseweg 24a)

 Aantal nog beschikbare plaatsen
1
Is het maximum aantal deelnemers bereikt, maar wil je graag op de reservelijst? Mail dan naar info@groenarnhem.nl

Aanmelden Groen Arnhem LIVE- Afvalwater