026 702 90 00

Disclaimer

De websites:
www.natuurcentrumarnhem.nl,
www.stadsboerderijdekorenmaat.nl en
www.stadsboerderijpresikhaaf.nl inclusief de domeinnamen
www.natuurinarnhem.nl en
www.heemtuinpresikhaaf.nl zijn eigendom van Natuurcentrum Arnhem.

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze websites zijn voorbehouden aan Natuurcentrum Arnhem. Overname van artikelen, foto’s, video’s of grafische voorstellingen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Natuurcentrum Arnhem worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Bij gebruik na toestemming dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden (Natuurcentrum Arnhem).

Ontwerp

Het ontwerp van onze websites is gemaakt door Pixelcreation / www.pixelcreation.nl. Pixelcreation verzorgt tevens domein en hosting.

Fotografie

Het grootste deel van de foto’s op deze websites is gemaakt door Frank Myszka / www.myszka.nl.

Disclaimer

Natuurcentrum Arnhem heeft deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Ook bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd is. Aan de teksten van deze website kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Natuurcentrum Arnhem is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie afkomstig van deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door Natuurcentrum Arnhem worden onderhouden, zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Natuurcentrum Arnhem selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan het niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites.

Voor vragen of het verkrijgen van toestemming om inhoud te gebruiken mail je naar natuurcentrum@arnhem.nl