026 702 90 00

Over ons

Natuurcentrum Arnhem zet zich in voor een levendige groene stad, waar bewoners een actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame toekomst. Dit doen we door zoveel mogelijk te laten zien hoe je zelf duurzame keuzes kunt maken.

Op onze stadsboerderijen kun je van alles leren en ontdekken over dieren en de herkomst van ons voedsel. Met onze lessen en initiatieven in de wijk inspireren we en maken we jong en oud bewust van het belang van natuur en de eigen rol in het behoud ervan. Want als je dichtbij de natuur staat begrijp je ook hoe belangrijk het is om er goed mee om te gaan. Samen brengen we de groene stad tot leven.

Missie
Natuurcentrum Arnhem werkt in de stad aan het vergroten van het besef dat natuur een kernwaarde is in een duurzame samenleving. Dit doen we door te inspireren, te informeren en ook door samen te werken. We willen de Arnhemse burger bewustmaken van de eigen rol in de leefomgeving en handvatten aanreiken om bewuste keuzes te maken.

Visie
We zien een levendige groene stad voor ons waar inwoners (jong en oud) actief een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst in een groene stad. Een stad waar inwoners meer en meer de natuurlijke leefomgeving omarmen. Dit is een stad waar ze bewust willen zijn.

Strategie
We positioneren ons midden in de Arnhemse wijken. Zo bereiken we zoveel mogelijk Arnhemmers. En stellen ons daarbij actief en laagdrempelig op, naar bezoekers en basisonderwijs.

We zijn een verbinder tussen gemeentelijke ambities en de Arnhemse samenleving. Daarin werken we vraaggericht naar twee kanten en waarborgen zo de continuïteit die nodig is om een belangrijke partner te zijn bij de uitvoering van gemeentelijk beleid.
Het streven naar ‘belevend leren’ en ‘genieten’ staan in ons werk centraal net als een zich steeds ontwikkelende duurzame bedrijfsvoering. Onze teams van professionals, vrijwilligers en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt zetten zich hiervoor in.

Onze organisatie

Ons bestuur stelt zich graag hier aan je voor.

Natuurcentrum Arnhem opereert vanuit een stichting zonder winstoogmerk. De directeur van de stichting is Monique Verstraten. Het managementteam bestaat uit Jacqueline van Maanen (Teamleider Educatie), Erik de Bruijn (Teamleider Beheer) en Jantine Jansen (Teamleider Bedrijfsbureau) en de directeur. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing. Het team van Natuurcentrum Arnhem bestaat uit bijna 30 medewerkers.

Je bent van harte welkom op onze locaties. Heb je een vraag of ben je op zoek naar advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag. Wil je meer weten over de organisatie, lees dan onze publicaties. Uiteraard werken wij samen met veel partners in de stad en in het land. 
Agenda


Recensies