Een dier lenen?
026 702 90 00

Dierotheek

Een levend dier lenen voor in de klas; dat kan bij onze Dierotheek. Je vindt er de meest uiteenlopende soorten: zoogdieren zoals hamsters, konijnen, fretten en ratten maar ook vogels, insecten, reptielen, amfibieën en vissen. Tot maximaal één week mogen de dieren in de klas verzorgt worden. Een super leuke en leerzame manier om leerlingen met de levende natuur in aanraking te brengen. 

Door voor een dier te zorgen leren kinderen dat dieren andere dingen nodig hebben dan zijzelf en dat de belangen van een dier soms voor hun eigen wensen gaan. Doordat het dier langere tijd in de klas is, kunnen ook kinderen die angstig zijn het dier beter leren kennen en misschien hun angst deels overwinnen.

Bij het lenen van dieren krijg je een handleiding mee met informatie over de verzorging. Voor een aantal dieren is een compleet pakket aanwezig, voorzien van lessuggesties, achtergrondinfo en werkbladen. Aan het lenen van een dier zijn voorwaarden verbonden. Meer informatie vind je in de digitale NME-Gids.