026 702 90 00

Veelgestelde vragen schoolmoestuinieren

Hoeveel tijd kost een schoolmoestuin? 

Gedurende het schooltuinseizoen (eind maart-oktober) moet je rekenen op 1-1,5 uur per week aan werk in de tuin. Plus in februari/maart al een paar voorbereidende lesjes in de klas, en in oktober/november een soort afsluitende les en evaluatie. 

Kun je ook schoolmoestuinieren tot de zomervakantie? 

Ja dat kan wel, maar het beperkt de keuze van gewassoorten. Gewassen die je moet oogsten in zomer/herfst, vallen dan af. Als je voor het eerst gaat schoolmoestuinieren, is dit soms een handig instapmodel. Door jaarrond te tuinieren, maken kinderen echt de hele cyclus mee van voorbereiden grond, zaaien, planten, wieden, oogsten en verwerken, inclusief alle seizoenen in de tuin. Dat is heel waardevolle leertijd. 

Bedenk ook dat je in de zomervakantie goed moet zorgen voor waterbeheer en wieden, samen met ouders, vrijwilligers, buurtbewoners etc. 

Waarom zou je gaan schoolmoestuinieren? 

Omdat er voor kinderen een wereld te ontdekken is in de schoolmoestuin! Onder het motto ‘de tuin ís de school’, leren ze waar voedsel vandaan komt, hoe de natuur werkt, hoe je kan samenwerken en omgaan met teleurstellingen (slecht weer of vraat). Werken in de schoolmoestuin betekent ook werken aan doelstellingen op vlak van taal, rekenen, burgerschapskunde, duurzaamheid, biodiversiteit, bewegen, en meer. 

Wat kost het om te gaan schoolmoestuinen? 

Het vraagt enthousiasme, tijd en commitment in je team! Zaad en plantgoed levert Natuurcentrum Arnhem, net als een lesprogramma, advies en begeleiding van leerkrachten. In tuinseizoen 2024 en 2025 kunnen we ook een moestuindocent leveren om de school te ondersteunen. De school regelt zelf dat de grond tuinklaar is en de tuintjes ingedeeld zijn. School regelt ook dat er voldoende gereedschap is en een opslaglocatie daarvoor. Het is handig als er een buitenkraan is in de buurt van de schoolmoestuinen. Er is een subsidieregeling beschikbaar (op korte termijn) voor materiaalkosten en gedeeltelijk grondbewerking. 

Hoeveel grond heb je nodig voor een schoolmoestuin? 

Het hangt af van de wijze waarop je wilt gaan moestuinieren, en de hoeveelheid beschikbare ruimte. Meest ideale vorm is die met individuele tuintjes van bv 1-3 m2 per kind (of evt in duos). Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen stukje grond. Maar tuinieren in gemeenschappelijke vakken met kleine groepjes kinderen is ook mogelijk. 

Waarom tuinieren met groep 6? 

Uit alle tuinprojecten in het land blijkt dat leerlingen in groep 6 meest geschikte leeftijd hebben, in wat ze aankunnen aan werken in de tuin (fysiek en cognitief). De basis aan taal en rekenen is gelegd, dat biedt ruimte voor een bredere blik op de wereld om hen heen. Ze kunnen al zelfstandiger en in groepjes werken.  Ze gaan ontdekken wat ze leuk vinden en wat ze goed kunnen. Een schooltuin biedt mogelijkheid voor succeservaringen. 

Moet je elke week naar de schoolmoestuin? 

Er is in het seizoen (eind maart-oktober) genoeg te doen in de moestuin. Om het leereffect optimaal te bereiken, is het goed dat kinderen elke week naar de tuin komen om de voortgang te ontdekken in hun tuin, planten te verzorgen en te oogsten. Zo zien ze ook wat er allemaal gebeurt voordat voedsel op je bord terecht komt. 

We hebben op school geen groene vingers, wat nu? 

Natuurcentrum Arnhem kan scholen ondersteunen bij het schoolmoestuinieren, door training te verzorgen aan leerkrachten, moestuindocenten te leveren en het lesprogramma te leveren. Met een eenvoudig teelplan kun je ook al veel bereiken met je klas. Neem gerust contact met ons op! 

Staat jouw vraag er niet tussen of wil je graag uitgebreider doorpraten over de mogelijkheden voor jouw school om aan de slag te gaan met een schoolmoestuin? Neem dan contact op met Maike Nelissen