026 702 90 00
Wist je dat...

Ganzenouders hun hele leven bij elkaar blijven?

Het ganzenvrouwtje bouwt een nest op de grond. Ze bekleedt het met dons, dat ze van haar eigen borst plukt. Ze legt 3 tot 8 eieren. Terwijl het vrouwtje broedt, houdt het mannetje de wacht. Na vier weken komen de kuikens uit de eieren.

De jongen zijn nestvlieders en verlaten het nest dus al snel. De ouders houden ze nog wel warm en bewaken ze. Voedsel zoeken doen de kuikens zelf. Na twee maanden leren de kuikens vliegen en gaan ze helemaal voor zichzelf zorgen.

Ontdek de natuur