026 702 90 00
Wist je dat...

In Heemtuin Presikhaaf oude cultuurlandschappen te vinden zijn?

Een heemtuin (vrij vertaald: thuistuin) bestaat uit landschapjes die te vinden zijn in de directe omgeving. Arnhem beschikt over zo’n uniek en waardevol natuurgebied midden in de stad: Heemtuin Presikhaaf.

Uniek aan deze heemtuin zijn de hoogteverschillen en een stromende beek. Het is een afspiegeling van de bijzondere ligging van Arnhem. De stad ligt op de zuidhellingen van een stuwwal, met het hoge Veluwe-massief in het noorden en het lage rivierengebied in het zuiden. Ook heel karakteristiek voor Arnhem en haar omgeving zijn de vele bronplekken, sprengen en beken.

In de heemtuin komen al deze aspecten terug: de overgang tussen hoog en laag, het bijbehorende reliëf én het stromende water. Het noordelijke deel is een afspiegeling van de droge, zanderige en voedselarme Veluwerand. Hier zijn bijvoorbeeld de heide, het eikenhakhout en het eiken-beukenbos te vinden. Het zuidelijke deel is een afspiegeling van het vochtige, kleiïge en voedselrijke stroomgebied van de grote rivieren. Hier zijn een uiterwaard, een dijk en het iepen-essenbos te vinden. Ertussen liggen een akkercomplex, schrale graslanden en enige struwelen. De beek loopt als een ‘blauwe’ draad door de heemtuin.

Op een oppervlakte van bijna twee hectare van voormalig landgoed Presikhaaf liggen twaalf landschapstypen, die karakteristiek zijn voor Arnhem en omgeving. In de tuin is een wandelroute die langs de verschillende landschappen leidt. Informatieborden langs deze route geven uitleg over het beheer en de diverse landschapjes.

Lees meer over Heemtuin Presikhaaf.
De heemtuin is gratis toegankelijk en is dagelijks geopend van 8.30 tot 15.00 uur.
De tuin ligt tegenover Stadsboerderij Presikhaaf, Ruitenberglaan 4, Arnhem.

Ontdek de natuur