026 702 90 00
5

april

2023

Groen Arnhem LIVE over Afvalwater

Op 30 maart doken we tijdens Groen Arnhem LIVE in Molenplaats Sonsbeek de wondere wereld van ons afvalwater in. Een onderwerp dat normaal gesproken ongemerkt aan ons inwoners voorbij gaat. Toch kwamen op deze avond de krochten van ons anonieme afvoerstelsel opeens heel dichtbij. Met verbluffende inzichten tot gevolg. Sprekers Antoinet Looman (heemraad Waterschappen) en Erik Laurentzen (gemeente Arnhem) namen ons mee in de talloze opgaven waar gemeenten en waterschappen voor staan in het beheer en de zuivering van ons afvalwater. De belangrijkste boodschap? Ons eigen gedrag moet dringend veranderen…  

Op zijn ‘rioolreisje’ gidste Erik Laurentzen ons op inspirerende en vaak ook confronterende wijze door de riolering van onze stad. Want wat blijkt? Het riool legt al onze geheimen bloot. Het vertelt ons hoe gezond we zijn, welke medicijnen en drugs we gebruiken, hoeveel we roken en wat we zoal eten en drinken…Het riool bevat dus een schat aan informatie over onze samenleving. Wat nog meer blijkt? Hoe ons eigen gedrag voor grote problemen en torenhoge kosten zorgt in het beheer van ons riool. Verstoppingen en storingen zijn aan de orde van de dag, door wat we allemaal door de wc en gootsteen spoelen. Vet, hygiënedoekjes, medicijnresten, metalen, plastic, chemisch afval… Iedere week daalt de gemeente af in het ruim 1000 kilometer tellende rioolstelsel onder onze stad om deze te controleren, schoon te maken en te repareren.  

 Erik vraagt: “van wie is het water?’’ Daarover moeten we het gesprek voeren. Is het van de gemeente voor groenvoorziening, van de provincie ten behoeve van drinkwaterwinning, van waterschappen voor de beek of van de boer voor de gewassen en het vee? Erik doet een indringend appèl: we moeten hierover met elkaar het gesprek aangaan. Niet in discussie, maar in gesprek voor een toekomstbestendig stad. Want water is het nieuwe goud.  

 Een soortgelijke boodschap stond ook centraal in het verhaal van Antoinet Looman over de grote uitdagingen van schoon drinkwater; als we bewuster leven zijn er veel dingen die we zelf kunnen doen om ervoor te zorgen dat ons water schoon blijft. Daarom is het belangrijk te weten wat ons gedrag doet met de kwaliteit van ons water en welke keuzes we hebben. Bij het kiezen van medicijngebruik bijvoorbeeld. Want wist je dat Diclofenac, anders dan Paracetamol, niet uit het water kan worden gefilterd en daardoor terecht komt in onze rivieren? Medicijnresten in ons afvalwater hebben grote negatieve effecten op het waterleven. Bij vissen kan weefselbeschadiging ontstaan en resten van anticonceptie kunnen zelfs voor geslachtsverandering bij vissen zorgen. Met onze keuzes thuis hebben wij dus invloed op onze directe leefomgeving. Zonder voldoende en schoon water geen toekomst. Daarom pleit Antoinet voor watereducatie en het versterken van waterbewust gedrag.  

Water raakt alles en iedereen en slechts 1% van het water op aarde is zoet water. We moeten van áfvalwater’ naar ‘gebruikt water’ en zorgen voor betere infiltratie in de grond voor periodes van droogte.  

Antoinet spreekt dan ook liever niet van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), maar over een energie- en grondstoffenfabriek; het waterschap maakt struviet en kaumera (bijvoorbeeld ten behoeve van betonproductie) en haalt biogas uit slib.’ 

Iedereen kan wat doen. Antoinet: ‘Jij kan ook waterambassadeur zijn. Denk bijvoorbeeld aan je schoonmaakmiddelen. Bleek voor 1 euro kopen is, denkend aan ons watersysteem, niet de juiste keuze. Ook water opvangen kan op verrassende wijze: waarom niet een gieter op je aanrecht zetten voor het water van je gekookte eitjes? Heb je meteen prachtig kalkrijk water voor de planten.” 

Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens op:  

Home – Weet van Water
Homepage – Kaumera 

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/blogs/riool-als-cultureel-plattegrond

Groen Arnhem LIVE is een initiatief van Groen Arnhem en Natuurcentrum Arnhem. De volgende editie van Groen Arnhem LIVE is op 29 juni, dan gaan we het hebben over bodemleven. Binnenkort kan je je via deze website aanmelden. 

 

 


Ontdek de natuur