026 702 90 00
23

november

2023

Groene ideeën voor stadsbestuur op Arnhemse Kinderklimaattop

Op dinsdag 28 november organiseert Natuurcentrum Arnhem, in samenwerking met de gemeente Arnhem, weer een plaatselijke Kinderklimaattop in het Arnhemse stadhuis. In aanloop naar deze top worden basisschoolleerlingen uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor een duurzame stad. Dit jaar staat het thema ‘water’ centraal.

Op school aan de slag met water
Als gevolg van klimaatveranderingen zijn discussies over wateroverlast, watervervuiling en waterschaarste aan de orde van de dag. Alle ideeën die bijdragen aan een duurzame toekomst zijn welkom. En zeker die van kinderen. Het doel van de top is dan ook om kinderen op een positieve manier na te laten denken over de gevolgen van klimaatverandering op hun eigen leefomgeving. Ter voorbereiding kregen alle vijf deelnemende scholen een introductieles van Natuurcentrum Arnhem, waarin vragen aan bod kwamen als: hoe kunnen we zorgen dat we minder (warm) water gebruiken en dat we minder last hebben van wateroverlast bij piekbuien? De leerlingen zullen tijdens de top hun ideeën presenteren aan een vakjury.

De jury
Een jury, bestaande uit bestuursadviseur klimaat van gemeente Arnhem, jeugdbestuurder van Waterschap Rijn en IJssel en een vertegenwoordiger van het Nederlands Watermuseum, beoordeelt de ideeën van de leerlingen op klimaatverbetering, originaliteit en presentatie. Het meest innovatieve idee wint. De winnaars mogen met de hele klas naar het Nederlands Watermuseum. Daarnaast wordt, voor het meest uitvoerbare idee, een geldprijs beschikbaar gesteld.

Debat
Onderdeel van de Kinderklimaattop is ook een debat met de beslissers van de stad. Tijdens het debat kunnen de scholieren kritische vragen stellen aan vertegenwoordiger van de gemeente, Waterschap Rijn en IJssel en Arnhem Klimaatbestendig.

Jong geleerd
Ingrid Hoffmann, Adviseur Educatie van Natuurcentrum Arnhem, vindt het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd betrokken worden bij duurzaamheidsvraagstukken:

“De Kinderklimaattop is een mooi voorbeeld hoe je kinderen bewust kunt maken van hun rol in de wereld. Ze leren hoe ze goede keuzes kunnen maken voor hun eigen leefomgeving. Dat is belangrijk, want de toekomst is van hen. Natuurcentrum Arnhem is trots dat het dit bijzondere initiatief mogelijk heeft gemaakt”


Ontdek de natuur