026 702 90 00
28

november

2023

Kinderklimaattop in Arnhem

Superwindmolens, waterdoorlatende snelwegen en multifunctionele groene daken… Vandaag presenteerden zo’n 100 basisschoolleerlingen hun oplossingen voor een duurzame stad tijdens de Kinderklimaattop in het stadhuis in Arnhem. De top werd georganiseerd door Natuurcentrum Arnhem, in samenwerking met Gemeente Arnhem. Dit jaar stond het thema ‘water’ centraal.

Op school aan de slag met water
Water is een belangrijk en actueel thema. Alle ideeën die bijdragen aan een duurzame toekomst zijn welkom. En zeker die van kinderen. Het doel van de Kinderklimaattop is dan ook om kinderen op een positieve manier na te laten denken over de gevolgen van klimaatverandering op hun eigen leefomgeving. Ter voorbereiding kregen deelnemende basisscholen De Werf, Pieter Jongeling, Pastoor van Ars en De Wijzer een introductieles van Natuurcentrum Arnhem. Hierin kwamen vragen aan bod kwamen als: hoe kunnen we zorgen dat we minder (warm) water gebruiken en dat we minder last hebben van wateroverlast bij piekbuien? Tijdens de top presenteerden de kinderen hun ideeën aan een vakjury.

Winnaars
De ideeën werden beoordeeld door een jury, bestaande uit bestuursadviseur klimaat van gemeente Arnhem, jeugdbestuurder van Waterschap Rijn en IJssel en een vertegenwoordiger van het Nederlands Watermuseum. Uiteindelijk won het multifunctionele waterhuis van de Pastoor van Arsschool de prijs voor het meest innovatieve idee. Zij mogen met de hele klas naar het Nederlands Watermuseum. De geldprijs voor het meest uitvoerbare idee ging naar de Pieter Jongelingschool. Zij mogen hun plan om regenwater op school op te vangen en te hergebruiken daadwerkelijk gaan uitwerken.

Debat
Tijdens een debat mochten de kinderen ook kritische vragen stellen aan de beslissers van de stad. Waarom gebruiken we eigenlijk nog steeds zo veel plastic als het zo vervuilend is voor ons water? En hoe garandeert de gemeente ons drinkwater in tijden van grote droogte? Al met al werd het voor jong én oud een leerzame dag.

Jong geleerd
Ingrid Hoffmann, Adviseur Educatie van Natuurcentrum Arnhem, benadrukt hoe belangrijk het is om kinderen op jonge leeftijd te betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken:
“De Kinderklimaattop is een mooi voorbeeld hoe je kinderen bewust kunt maken van hun rol in de wereld. Ze leren hoe ze goede keuzes kunnen maken voor hun eigen leefomgeving. Dat is belangrijk, want de toekomst is van hen. Natuurcentrum Arnhem is trots dat het dit bijzondere initiatief mogelijk heeft gemaakt”


Ontdek de natuur