026 702 90 00
4

maart

2024

Lekker naar Buiten!- subsidie voor scholen geopend

Vanaf 4 maart tot en met 15 april 2024 staat de stimuleringsbijdrage Lekker naar Buiten! weer open. Alle scholen in het primair, voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen een aanvraag indienen. De bijdrage van 2000 euro kun je als school inzetten om bijvoorbeeld een gastdocent in te huren, materiaal voor de schooltuin of een kookles aan te schaffen, of voor entreegeld bij een excursie op het gebied van voedsel.

Spelregels

Aan de subsidie is een aantal spelregels verbonden. Zo is er een maximumbedrag beschikbaar per groep, per activiteit en per locatie. Verder geldt het principe van ‘op is op’. Door na afloop van de activiteit een aantal vragen te beantwoorden moet de juiste besteding van de subsidie worden verantwoord.

Aanvraag scholen

Tot en met 15 april staat de Lekker naar Buiten! stimuleringsbijdrage voor scholen open. Per schoollocatie kan maximaal €2.000 aangevraagd worden. Meer informatie over de subsidie vind je op de site van Jong Leren Eten. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl van Gezonde School. Met één account kunnen scholen de subsidie Jong Leren Eten of een vignet Gezonde School aanvragen of gebruik maken van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School.

Vragen?

Mocht je vragen of hulp nodig hebben bij het aanvragen van de subsidie, contact onze adviseur Groene Schoolpleinen geert.koning@natuurcentrumarnhem.nl.  Hij denkt graag met je mee.


Ontdek de natuur