026 702 90 00
15

september

2020

Lesgeven in tijden van Corona

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. We zijn ontzettend blij dat we na al die stille lockdown-weken weer kunnen starten. De eerste serie leskisten is naar scholen gebracht, dieren zijn in de klas en we hebben alweer veel kinderen meegenomen naar buiten voor lessen op het schoolplein, in de parken en in Meinerswijk. Zoals overal is het ook voor ons zoeken wat wel of niet kan, welke aanpassingen er nodig zijn en hoe we zorgen dat onze medewerkers hun werk op een veilige manier kunnen doen. Daarbij zijn de RIVM richtlijnen steeds het uitgangspunt. Wanneer deze veranderen, kan het gebeuren dat we wijzigingen moeten aanbrengen in ons aanbod of in de voorwaarden waaronder activiteiten kunnen doorgaan. We hopen daarbij op jullie begrip. Via onze website houden we je graag op de hoogte van de meest recente maatregelen.


Ontdek de natuur