026 702 90 00
22

mei

2023

Natuurcentrum Arnhem en Gemeente Arnhem trappen af met DAS: Duurzame Arnhemse Scholen.  

Scholen willen én moeten aan de slag met duurzaamheid als vast onderdeel van hun onderwijsprogramma. Maar ja, zie het dan ook maar eens te dóen. Want in actie komen is niet makkelijk, wanneer de versnippering in het aanbod groot is, de samenhang met andere thema’s vaak ontbreekt en tegelijkertijd de werkdruk hoog is. Natuurcentrum Arnhem zag scholen hier van dichtbij mee worstelen en besloot op zoek te gaan naar een manier om scholen tegemoet te komen. Het idee van ‘DAS’ was geboren. 

Want zou het niet mooi zijn als… er een beweging op gang zou komen van Duurzame Arnhemse Scholen (DAS), voor wie duurzaamheid een houding is in plaats van weer een ‘extra’ maatregel? In samenwerking met Gemeente Arnhem hebben we het idee ‘DAS’ en de uitvoering in een pilot uitgewerkt. We hebben als partners onze krachten gebundeld met het doel: leerkrachten ontzorgen om duurzaamheid een vaste plek te geven in hun onderwijs. Afgelopen woensdag vond de aftrap van DAS plaats in bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek.  

Afgevaardigden van scholen van de Arnhemse besturen Delta, Flores en Onderwijsspecialisten kwamen samen om na te denken over wat DAS zou moeten zijn. In de dagelijkse praktijk blijken er nog veel drempels die scholen en leerkrachten ervan weerhouden met duurzaamheid aan de slag te gaan. DAS werd dan ook met open armen ontvangen. Want ontzorgen ja graag, maar hoe dan? Met een helder overzicht van lesaanbod, met maatwerk en procesbegeleiding, met zicht op wat een school eigenlijk al doet op het gebied van duurzaamheid, met een goede aansluiting op bestaande thema’s en vakken, met het leggen van connecties in wijk en stad…slechts een greep uit de waardevolle input die gisteravond werd opgehaald.  

De komende periode gaan we met behulp van 7 pilotscholen aan de slag om van DAS een platform te maken dat scholen ontzorgt, faciliteert en inspireert om de benodigde transitie naar duurzaamheid in het onderwijs te maken. Natuurcentrum Arnhem en Gemeente Arnhem hopen met de positieve ervaringen uit deze pilot volgend jaar nog veel meer scholen te kunnen enthousiasmeren om deel te nemen en gezamenlijk de DAS-beweging in gang te zetten.   

Wil jij ook graag meedenken/meedoen aan DAS? Mail dan naar anneloes.louwerse@natuurcentrumarnhem.nl 


Ontdek de natuur