026 702 90 00
9

december

2022

Op weg naar een ‘Afvalvrije School’

Scholen willen duurzaamheid concreet en tastbaar maken en leerlingen bewustmaken van hun afvalgedrag. Hoewel gescheiden afvalinzameling dan voor de hand ligt blijkt het in de praktijk vaak nog niet te gebeuren door praktische bezwaren. Dankzij ons project “Afvalvrije scholen” is afval scheiden voor scholen in Arnhem een stuk makkelijker geworden.

In de afgelopen twee jaar heeft Natuurcentrum Arnhem samen met de gemeente en Prezero onderzocht wat er nodig is om afval te scheiden op scholen. De gemeente heeft het mogelijk gemaakt in haar beleid en wij hebben alle stappen en hulpmiddelen samengevat in een draaiboek. Niet alleen papier maar ook groente, fruit en tuinafval, plastic en drinkpakjes kunnen vanaf nu gescheiden worden ingezameld op scholen in heel Arnhem.

Vorig schooljaar hebben we op een aantal scholen proefgedraaid om te kijken wat er nodig is. Het bleek voor de meeste scholen helemaal niet moeilijk en daarom heeft de gemeente besloten om vanaf nu alle scholen van Arnhem de mogelijkheid te bieden om afval te scheiden.

Je kunt via de gemeente minicontainers en PMD zakken bestellen. Het afval wordt dan opgehaald als het ook bij de huishoudens wordt opgehaald.. Als school moet je wel zelf de bakjes voor in de klas kopen.  Maar daarvoor hebben we een mooi aanbod geregeld bij een leverancier.

Je hoeft als school natuurlijk niet mee te doen maar het is een mooi voorbeeld voor leerlingen als je op school hetzelfde doet als thuis. En als je er niet uitkomt kun je altijd een mailtje sturen info@natuurcentrumarnhem.nl. Wij helpen je graag met het opzetten van de aanpak. En als je alle voorbereidingen hebt gedaan kunnen we een gastles geven waarin we met de klas ingaan op het belang van grondstoffen.

We spreken je graag snel!

Wil je snel aan de slag met afval op jouw school? Bekijk dan hier een praktisch draaiboek, die jou handvaten geeft om van jullie school met succes een Afvalvrije school te maken!


Ontdek de natuur