026 702 90 00
2

november

2020

Ophokplicht i.v.m. vogelgriep

Helaas is er weer vogelgriep gesignaleerd in Nederland. Vanaf 29 oktober 2020 geldt er een ophokplicht voor de dieren op onze stadsboerderijen. Al onze loslopende kippen, ganzen, eenden, duiven en kalkoenen zijn opgehokt. Tot onze spijt zie je ze dus voorlopig niet vrij rondlopen!
Voor mensen is vogelgriep niet gevaarlijk. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep

Ontdek de natuur