026 702 90 00

Duurzame Arnhemse Scholen (DAS)

We willen naar een toekomstbeeld van een groene en gezonde stad met schone lucht, waarin het ook voor kinderen prettig wonen is: Een klimaatneutraal en duurzaam Arnhem. Dit kunnen we alleen bereiken als iedereen, alle Arnhemmers, hun steentje bijdragen. Er gebeurt al héél veel, maar om deze beweging nog groter te maken én om kinderen meer handvatten te geven om zelf een beeld te vormen over en in hun toekomst bij te dragen aan een klimaatneutraal en duurzaam Arnhem is Natuurcentrum Arnhem, in samenwerking met Gemeente Arnhem een bijzondere pilot gestart onder de noemer: Duurzame Arnhemse Scholen (DAS).

DAS

DAS helpt op een leuke, speelse en laagdrempelige manier de school om duurzaamheidsthema’s als Afval, Water, Energie, Voedsel en Vergroenen een plek te geven in het dagelijkse onderwijs. Dat doen we door ideeën aan te bieden waarmee leerkrachten aan de slag kunnen gaan, zowel op schoolniveau (bv. rondom het gebouw – zonnepanelen o.i.d.) als op klassenniveau (waarbij kinderen zelf actie kunnen ondernemen).

DAS ontzorgt leerkrachten middels een online platform:

  • een overzicht te geven van wat er te doen is op het gebied van duurzaamheid voor scholen.
  • zichtbaar te maken wat een school al doet op het gebied van duurzaamheid
  • een divers en flexibel aanbod voor de duurzaamheidsthema’s die aansluiten bij bestaande thema’s op school.
  • aansluiting te zoeken bij de thema’s duurzaamheid, globalisering en burgerschap uit het nieuwe curriculum.

Zo wordt een school of klas op een eenvoudige manier geholpen om concrete stappen te zetten naar een groenere, schonere en meer gezonde school.

Meer weten over DAS? 

Kijk dan op….of ……

DAS is een initiatief van:

Logo Natuurcentrum Arnhem Logo Arnhem Aan


Ontdek de natuur