026 702 90 00

Kinderklimaattop Arnhem

De Kinderklimaattop geeft kinderen een podium hun ideeën en overtuigingen te delen voor een duurzame wereld en brengt het gesprek tussen kinderen en volwassenen tot stand. Want wanneer kinderen van zich laten horen, is het essentieel dat volwassenen luisteren. Samen maken we de toekomst!

In Arnhem wordt de Kinderklimaattop om het jaar georganiseerd door Natuurcentrum Arnhem, in samenwerking met de gemeente Arnhem. Iedere editie staat een ander duurzaamheidsthema centraal. Het doel van de top is om kinderen op een positieve manier na te laten denken over de gevolgen van klimaatverandering op hun eigen leefomgeving. Deelnemende scholen krijgen een introductieles van Natuurcentrum Arnhem, waarin verschillende vragen over het thema aan bod komen. Daaropvolgend gaan leerlingen in groepjes aan de slag om duurzame oplossingen te bedenken voor klimaatproblemen. De Kinderklimaattop wordt afgesloten met een echte ‘top’, waar de kinderen hun ideeën presenteren aan een vakjury.

Wil jij met jouw school deelnemen aan de Kinderklimaattop? Reserveer via de NME-Gids. 


Ontdek de natuur