026 702 90 00

Ruimtekoers

Ruimtekoers is een stedelijk en cultureel onderzoek verpakt in een toegankelijk kunst- en cultuurfestival. Met makers, bewoners, publiek, overheden en ondernemers wordt de lege ruimte in de stad ingezet om samen nieuwe ideeën, dromen en richtingen te verkennen voor het samenleven in de stad. Dat doet Ruimtekoers midden in de samenleving waar mensen hun boodschappen doen, wonen en naar school gaan.

Natuurcentrum Arnhem verzorgt sinds enkele jaren voor Ruimtekoers een educatief programma. Met een gevarieerd aanbod van lessen en activiteiten onderzoeken we samen met kinderen waarom dieren zich net als wij zo prettig voelen in de stad. Van vogels en vissen tot insecten, uilenballen en een excursie in de uiterwaarden langs de Rijn. Een mooie samenwerking waarin we ons netwerk, kennis en ervaring optimaal  kunnen inzetten.

 


Ontdek de natuur