026 702 90 00

Veldlessen op de Veluwe

Hoe kunnen we de natuur meer haar gang laten gaan? En hoe komt een bos eigenlijk in beweging? Welke dieren zijn er op de Veluwe te vinden en hoe kan dit er in de toekomst uitzien? Dit jaar is Natuurcentrum Arnhem de samenwerking aangegaan met ARK Natuurontwikkeling. Samen werken we aan een nieuwe buitenles voor de groepen 7 en 8 die volgend voorjaar op de Veluwe in Arnhem Noord gegeven zal worden. In dit gebied zal de komende jaren gewerkt worden aan het project ‘Rewilding de Veluwe’; natuurgebieden worden zoveel mogelijk aaneengesloten, de bossen worden natuurlijker en de natuur kan zoveel mogelijk haar gang gaan. Wat hier allemaal bij komt kijken, komt in onze nieuwe les aan bod. Kinderen uit Arnhem en omgeving kunnen aan de hand van de les zelf ontdekken hoe bijzonder de natuur is in “hun achtertuin” en wat daar allemaal verandert.

Wat deze les inhoudelijk extra interessant maakt is de opzet in twee delen. Eerst wordt er een gastles op school verzorgd. In deze voorbereidende les leren de kinderen over de ontstaansgeschiedenis van de Veluwse natuur en over de noodzaak van aaneengesloten natuurgebieden. Ze leren over hoe een bos zich kan ontwikkelen, over belangrijke relaties tussen planten en dieren, over het belang van dode bomen en ook over het belang van dode dieren in de natuur.

Later volgt een praktische les op de Koningsheide. Al struinend, en aan de hand van opdrachten verkennen de leerlingen een gebied op de Koningsheide. Het is een open gebied, omzoomd door bos. Er valt van alles te ontdekken! Tijdens de veldles draait het vooral om verwonderen en genieten. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende opdrachten. Ze zoeken bijvoorbeeld stenen die hier al in de ijstijd zijn neergelegd. Of ze gaan op zoek naar sporen van zwijnen: waar hebben ze gewroet, hoe zien hun pootafdrukken eruit, waar hebben ze tegen boompjes geschuur? De kinderen kunnen ook van een afstandje het dode dier bekijken dat verderop in het gebied is neergelegd voor onderzoek, in het kader van het project “dood doet leven”. Andere opdrachten waar de kinderen uit kunnen kiezen zijn bijvoorbeeld: vogels kijken, dood hout onderzoeken, natuurkunst maken, geblinddoekt de natuur ervaren, of stilletjes in een “natuurcape” gewoon genieten.

De lessen zijn bedoeld voor de bovenbouwgroepen van basisscholen uit de directe omgeving. Deze maand houden we een pilot om de les te testen. Wil je volgend jaar graag meedoen, dan kan je je groep nu alvast inschrijven via ons online reserveringssysteem onder ‘Buitenlessen’. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.


Ontdek de natuur