026 702 90 00
1

juni

2023

Groen Arnhem LIVE: ‘De bodem als sleutel’

Tijdens de derde editie van Groen Arnhem LIVE, op donderdag 29 juni, staat het thema bodem centraal. Het fundament van een duurzaam voedselsysteem bevindt zich onder onze voeten: bodemleven. Wist je dat een theelepel vruchtbare aarde meer organismen bevat dan er mensen op de wereld zijn?  

Kijken we echter naar de kwaliteit van de bodem in Nederland, dan ligt deze onder vuur. Bodemalarmisten waarschuwen dat de staat van de Nederlandse landbouwbodems kritiek is en het bodemleven grotendeels verdwenen. Hetherstelvandebodemwordt gezien als één van de belangrijkste sleutels voor het oplossen van grote maatschappelijke problemen. 

Tijdens Groen Arnhem LIVE gaan we met elkaar en deskundigen in gesprek over onze bodem. Hoe staat het écht met de bodemkwaliteit in Nederland en wat zijn de uitdagingen waar we voor staan? Waarom is een gezonde bodem van belang en wat kunnen wij zelf doen om hieraan bij te dragen? Ga tijdens Groen Arnhem LIVE mee naar de verborgen wereld onder onze voeten en ontdek waarom de bodem zo belangrijk is. 

Gastsprekers
Gastsprekers zijn Benthe van Wallenburg en Kirsten van Reisen, medeoprichters van stichting In Goede Aarde. Zij nemen ons mee in het werk van In Goede Aarde, het belang van een gezonde bodem en de mogelijkheden die daar liggen voor ons eigen welzijn en voedselvoorziening. Via een live projectie van de microscoop leren we het bodemleven kennen. Wie heeft de bodem van Sonsbeek weleens onder de microscoop gezien?  

Jaap Fris en Niels Moshagen, voormalig Arnhemmers, nemen ons mee naar de praktijk. Sinds 2022 zijn zij Toekomstboeren van boerderij Erve Kiekebos in Empe. Zij hebben zich de afgelopen jaren helemaal gecommitteerd aan regeneratieve landbouw en delen hun ervaringen graag met ons.

Bodemvoedselweb
In de grond onder ons bevindt zich het bodemvoedselweb: een fascinerend ondergronds web van leven dat bestaat uit talloze micro-organismen die allen een eigen en essentiële rol vervullen. Door ons huidige landbouwmodel, dat gekenmerkt wordt door overmatig gebruik van gifstoffen, kunstmest en excessieve grondbewerking, is dit web verstoord. Benthe en Kirsten betogen dat, door het bodemvoedselweb te herstellen, onze bodem zijn fundamentele functies weer kan vervullen en we de huidige impasses kunnen doorbreken.   

Groen Arnhem LIVE
In de programmareeks Groen Arnhem LIVE komen thema’s rondom natuur en duurzaamheid aan bod. Per avond staat steeds een ander actueel thema centraal, maar wel met éénzelfde doel; wat kunnen we samen doen om de groene ambities van onze stad te realiseren? Groen Arnhem LIVE is een initiatief van Groen Arnhem en Natuurcentrum Arnhem. De bijeenkomsten worden gehouden in bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek. 

Praktische informatie
Donderdag 29 juni  
Bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek – Zijpendaalseweg 24A
19:30 uur: inloop met koffie/ thee
20:00 uur: start programma
21:30 uur: borrel
Entree gratis
Aanmelden verplicht via Natuurcentrum Arnhem – Groen Arnhem LIVE: De bodem als sleutel 

Het programma wordt afgesloten met een gezellige borrel aan de bar van Molenplaats Sonsbeek. 

 


Ontdek de natuur